Strona używa cookies dla ułatwienia korzystania z niej, celów statystycznych oraz udostępniania funkcji społeczno¶ciowych. Możesz to zmienić w ustawieniach swojej przegl±darki internetowej.
 
programy unijne
W tym miejscu jako beneficjent Strefa Delfinkowych Przyjaci chcemy si pochwali kolejn inwestycj, ktra rozbudowuje nasz orodek jazdy konnej na ranczo baranwka w Nowej Wsi Tworoskiej. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego na lata 2007-2013 - " realna odpowied na realne potrzeby" zoylimy w marcu ubiegego roku wniosek aplikacyjny, a w grudniu 2012 podpisalimy umow o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pt. " Rozbudowa infrastruktury turystycznej Orodka Nauki Jazdy Konnej w Nowej Wsi Tworoskiej poprzez inwestycj w baz gastronomiczn i noclegow" o nr UDA-RPSL.03.01.01-00-182/12-00. Poddziaanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego.
W ramach w/w projektu powstaje obiekt punktu gastronomicznego (kawiarnia) wraz z pokojami wypoczynkowymi (7 pokoi z azienkami - cznie ponad 21 miejsc noclegowych). Dla lubicych ciepeko bdzie sauna. Obiekt jest budynkiem przylegym do stajni, ktr uruchomilimy w styczniu br. Cao bdzie otoczona rozleg przestrzeni zieleni i kamiennych podjazdw oraz miejsc parkingowych dla kilkunastu pojazdw. Inwestycj chcemy zakoczy w planowym terminie tj. wrzesie 2013.
Cakowita warto projektu wynosi 820060,22 pln. Wydatki kwalifikowalne wynosz 666715,63 pln. Warto dofinansowania wynosi 199948,02 pln.
Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Informacje rdowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego na lata 2007-2013 znajduj si na stronie www.rpo.silesia-region.pl   
 Go¶ci na tę chwilę na Strefie:
00000
 
Odwiedziło już Strefę:
1457157 go¶ci