Strona używa cookies dla ułatwienia korzystania z niej, celów statystycznych oraz udostępniania funkcji społecznościowych. Możesz to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
 
programy unijne
W tym miejscu jako beneficjent Strefa Delfinkowych Przyjaciół chcemy się pochwalić kolejną inwestycją, która rozbudowuje nasz ośrodek jazdy konnej na ranczo baranówka w Nowej Wsi Tworoskiej. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - " realna odpowiedź na realne potrzeby" złożyliśmy w marcu ubiegłego roku wniosek aplikacyjny, a w grudniu 2012 podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pt. " Rozbudowa infrastruktury turystycznej Ośrodka Nauki Jazdy Konnej w Nowej Wsi Tworoskiej poprzez inwestycję w bazę gastronomiczną i noclegową" o nr UDA-RPSL.03.01.01-00-182/12-00. Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego.
W ramach w/w projektu powstaje obiekt punktu gastronomicznego (kawiarnia) wraz z pokojami wypoczynkowymi (7 pokoi z łazienkami - łącznie ponad 21 miejsc noclegowych). Dla lubiących ciepełko będzie sauna. Obiekt jest budynkiem przyległym do stajni, którą uruchomiliśmy w styczniu br. Całość będzie otoczona rozległą przestrzenią zieleni i kamiennych podjazdów oraz miejsc parkingowych dla kilkunastu pojazdów. Inwestycję chcemy zakończyć w planowym terminie tj. wrzesień 2013.
Całkowita wartość projektu wynosi 820060,22 pln. Wydatki kwalifikowalne wynoszą 666715,63 pln. Wartość dofinansowania wynosi 199948,02 pln.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl   
 Gości na tę chwilę na Strefie:
00001
 
Odwiedziło już Strefę:
1501538 gości